Bekistingswerken

Home 5 Bekistingswerken

Keermuren

Wij zijn uw partner voor:

  • Keermuren
  • Sleufsilo’s
  • Mestvaalten

Keerwanden tot 8 meter hoogte!

Kelderwanden

Wij zijn uw partner voor:

  • Ter plaatse gestorte, ondergrondse wanden.

vb: mestkelder, parkeergarage, watervoorraad,
kelder pluimvee, aardappelkelder, …

Maatwerk

Wij zijn uw partner voor:

  • Gespecialiseerde bekistingswerken.

Vb: enkelzijdige bekisting, kolombekisting onder roosters, 
volstorten van holle wanden, gieten trappen …

Vrijblijvende offerte?